En resa mot empatiskt och innovativt ledarskap


Som ledarskapsutforskare och själv en högkänslig person (HSP), har jag upptäckt att denna egenskap inte bara är en del av vem jag är, utan också en tillgång i mitt arbete. Min resa började 2018 när jag insåg att jag var HSP. Detta förklarade mycket om mina erfarenheter och har sedan dess varit en källa till styrka och insikt.

Forskning stöder idén att HSP-personer ofta har högre nivåer av emotionell intelligens (EI). En studie från 2019 i ”Frontiers in Psychology” visade att HSP-personer är bättre på att förstå och hantera både sina egna och andras känslor. Denna förmåga är avgörande i ledarskap, eftersom det främjar starka relationer, effektiv konflikthantering och välgrundade beslut.

Ytterligare forskning, publicerad 2020 i ”Leadership & Organization Development Journal”, indikerar att HSP-ledare tenderar att föredra transformativt ledarskap. Denna stil handlar om att utveckla medarbetarnas potential och skapa en inspirerande arbetsmiljö. Vår empati och engagemang för andra gör oss naturligt benägna att leda på detta sätt.

Dessa studier tyder på att HSP-personer kan ha unika fördelar i ledarskap. Vår höga EI och benägenhet för transformativt ledarskap kan göra oss till framgångsrika ledare som skapar starka team och uppnår organisatoriska mål.

Men, det är viktigt att komma ihåg att forskningen om HSP och ledarskap fortfarande är ny. Vi behöver mer forskning för att fullt ut förstå hur HSP kan utveckla sina styrkor som ledare.

Som HSP-ledare kan vi:

  1. Använda vår empati för att förstå och stödja våra medarbetare, vilket leder till starkare relationer och ökat engagemang.
  2. Använda vår kreativitet och innovation för att hitta nya lösningar och idéer.
  3. Använda vår noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer för att förbättra kvalitet och effektivitet i vårt arbete.

Samtidigt är det viktigt för oss HSP-ledare att vara medvetna om våra potentiella svagheter. Vår känslighet kan göra oss mer mottagliga för stress och överbelastning. Därför är det avgörande att vi utvecklar strategier för att hantera stress och ta hand om vår egen hälsa och välbefinnande.

Att vara HSP är inte bara en del av min identitet, det är en kraftfull resurs i mitt ledarskap. Genom att förstå och omfamna denna egenskap kan vi som HSP-ledare skapa en mer empatisk, innovativ och effektiv arbetsmiljö. Vi kan leda med medkänsla och insikt, och på så sätt bidra till att skapa blomstrande arbetsplatser där alla känner sig värderade och engagerade.

 

BOKTIPS 

  • Handbok för högkänsligaav Åsa Vikman är en guide för personer som är högkänsliga, även kallade HSP. Boken är baserad på vetenskaplig forskning och ger en översikt över vad det innebär att vara högkänslig, både styrkor och utmaningar. Vikman delar också med sig av sina egna erfarenheter som högkänslig och ger konkreta tips på hur man kan hantera sin högkänslighet på ett positivt sätt.
  • ”Lev med hela dig själv” av Kendra Fraser-Potts handlar om att leva ett mer balanserat och meningsfullt liv. Boken ger tips på hur man kan acceptera sig själv, hantera sina tankar och känslor, och hitta balans mellan olika aspekter av livet, såsom arbete, relationer, fritid och hälsa.
  • Sensitivt ledarskap” av Pia Rockström. Denna bok är en intervjubok som presenterar 12 högkänsliga ledare från olika branscher. Boken utforskar hur högkänslighet kan vara en tillgång för ledarskap och ger tips på hur högkänsliga ledare kan utveckla sina styrkor.

 

Slutsats 

Som ledarskapsutforskare och själv en högkänslig person (HSP), har jag sett att högkänslighet inte bara är en del av vår identitet, utan också en stor tillgång i ledarskap. HSP-personer har en naturlig förmåga att förstå och hantera känslor, både sina egna och andras. Detta gör oss till starka ledare, eftersom vi kan bygga djupa relationer, hantera konflikter väl och fatta kloka beslut.

Forskning visar att HSP-ledare ofta dras till transformativt ledarskap. Det betyder att vi är bra på att hjälpa våra medarbetare att växa och skapa en arbetsplats där alla känner sig inspirerade. Vår empati och vårt engagemang för andra hjälper oss att leda på ett sätt som uppmuntrar till utveckling och innovation.

Som HSP-ledare har vi flera styrkor:

  1. Empati: Vi kan sätta oss in i andras situation och förstå deras känslor. Detta hjälper oss att skapa starka band med våra medarbetare och göra dem mer engagerade.
  2. Kreativitet och innovation: Vi tänker ofta utanför boxen och hittar nya sätt att lösa problem.
  3. Noggrannhet: Vår uppmärksamhet på detaljer säkerställer att arbetet vi gör är av hög kvalitet.

Men det är också viktigt att vi som HSP-ledare är medvetna om våra utmaningar. Vår känslighet kan göra oss mer sårbara för stress. Därför är det viktigt att vi tar hand om oss själva, lär oss att hantera stress och ser till att vi har en balans i livet.

Böcker kan ge oss värdefulla råd om hur vi kan använda vår högkänslighet som en styrka i ledarskapet. De var detta som lärde mig att förstå mig själv men de kan också lär oss hur vi kan skapa en arbetsplats där alla känner sig värderade och där innovation och medkänsla är i centrum.

Att vara HSP är en gåva, speciellt i ledarskap. Genom att förstå och använda våra unika egenskaper kan vi som HSP-ledare skapa en arbetsmiljö där alla trivs och där vi tillsammans når våra mål. Vi kan leda med hjärta och förstånd, och på så sätt bidra till att skapa arbetsplatser där människor inte bara jobbar, utan också växer och trivs.

Och för dig som vill veta mera så kan du vända dig hit https://www.hspforeningen.se/

Utforskat av ledarskapsutforskaren Jesper Silvanius